Impressum i odpowiedzialność prawna

Właściciel i redaktor

Dom Bergschmied

Rodzina Barbara i Willi Wieser

Leiten 445

A - 8972 Ramsau am Dachstein

Telefon: +43 (0) 3687 82 401 lub +43 (0) 676 564 13 53

Faks: +43 (0) 3687 82 401

E-Mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Strona internetowa: www.bergschmied.at

Zdjęcia

Rodzina Wieser

Projekt i wdrożenie

Gerald Petter

Technologia

Joomla! - Content Management System

Odpowiedzialność prawna

Ogólnie

Wszystkie informacje i deklaracje na tej stronie są niewiążące. Właściciel, jak również twórca strony internetowej nie biorą odpowiedzialności za poprawność, aktualność, oraz kompletność zawartych tu treści. Treści strony internetowej nie są powodem do roszczeń prawnych.

Wszystkie oferty i ceny nie są wiążące.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia części lub całej witryny bez uprzedzenia, jak również do wstrzymania publikacji na pewien okres czasu lub całkowicie.

Prawa autorskie

Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Grafika, tekst, logo czy zdjęcia mogą być wykorzystane w celach komercyjnych lub innych celach nieosobistych tylko i wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Wszystkie wymienione, czy podane na tej stronie przez osoby trzecie marki, logo czy znaki towarowe, zastrzeżone są prawami autorskimi oraz prawami własności zarejestrowanego właściciela. Nie poduszcza się przyjęcia na podstawie samego nazewnictwa, że znaki te nie są chronione prawami osób trzecich.

Transmisja danych

Istnieje techniczna możliwość „odsłuchania” elektronicznie przesłanych danych. Prosimy Państwa o przyjęcie tego do wiadomości, jak również faktu, iż nie możemy zagwarantować ochrony przed podsłuchem transmisji danych.

Odpowiedzialność

Właściciel i twórca strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, zysków, jak również systemu czy produkcji wynikłych z korzystania lub pobierania danych z tej strony.

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w wypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

tosunek prawny, jaki powstaje w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej podlega prawom Republiki Federalnej Austrii. Spory prawne, wynikające z korzystania z poniższej strony internetowej rozstrzyga sąd w Schladming.

Odsyłacze i linki

Odpowiedzialność na odnośniki do innych stron internetowych („linków“) , które znajdują się poza naszą odpowiedzialnością, ponosimy tylko wtedy, gdy znamy treści i jesteśmy w stanie zapobiegać korzystania z niezgodnych z prawem treści. Niniejszym oświadczamy, iż do tego czasu nie jest nam nic wiadome o nielegalnych treściach znajdujących się na odnośnika na naszej stronie.

Na obecny oraz przyszły kształt tych stron, jak również zamieszczonych tam treści, czy autorstwo nie mamy żadnego wpływu. Jeśli te strony zawierają nielegalne lub niemoralne treści, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego i prosimy o poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji, a linki te zostaną w trybie natychmiastowym usunięte z naszej strony.

Ochrona danych

Strony internetowe tej witryny mogą być odwiedzane bez podawania danych osobowych. Jeśli Państwa nazwisko, adres, lub inne osobiste lub firmowe dane są ujawnione, jest to dokonane za Państwa dobrowolnym ujawnieniem informacji.

Jeśli zdecydują się Państwo na podanie właścicielowi swoich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej, tak np. do korespondencji lub dokonanie zgłoszenia, Państwa dane podlegają ścisłym regulacjom o ochronie danych (DSG 2000) Republiki Austrii.

Podczas wizyty na każdej stronie właściciel otrzymuje dane pozwalające zidentyfikowac użytkownika (np. adres IP, data i godzina odwiedzenia stron). Dane te są wielokrotnie analizowane w celu zrozumienia zachowań użytkowników, oraz prowadzenia statystyk. Nie wykorzystuje się pobranych danych osobowych. Statystyczna analiza danych pozostaje anonimowa.

Państwa dane zostaną przekazane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymaganie od właściciela przez prawo lub sąd. W innych przypadkach właściciel nie przekazuje danych bez wyraźnej zgody.

Prawo do odwoływania się

Aby usunąć swoje dane osobowe należy powiadomić o tym właściciela, a dane te zostaną przez nas usunięte.